آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
کلاس های مقدماتی گروهی ریاضی در کلیه مقاطع تحصیلی

کلاس های مقدماتی گروهی ریاضی در کلیه مقاطع تحصیلی

نمره هاي پايين از درس رياضي، پيش زمينه هاي ذهني، آموزگاران جدي و سختگير، روش هاي تدريس اشتباه، عدم توجه به مراحل رشد ذهني کودکان و آزمون هاي پيچيده پي درپي، همگي مي توانند موجب بدبيني دانش آموزان نسبت به درس رياضي شوند.


VISION