آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن

مهارت های ریاضی خود را تقویت کنید و پادشاه ریاضی شوید !

شما باید در اول بازی زن و یا مرد کشاورز را انتخاب کنید و به سوالات ریاضی که برایشان پیش می آید پاسخ دهید . شما می توانید کم کم امتیاز های خود را زیاد کنید و به درجات بالاتری دست پیدا کنید تا به بالا ترین مقام آن یعنی پادشاه ریاضی نایل شوید .

این بازی جنبه های مختلف ریاضی را در بر می گیرد .

این بازی نه تنها جنبه سرگرمی بلکه جنبه آموزشی نیز دارد و می تواند بسیار مفید واقع شود .


دانلود بازی پادشاه ریاضی King of Math 

VISION