آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن


از مزیت  آزمونک ها ی مرکز ریاضیات ویژن می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1- آشنایی دانش آموزان با سؤالات پایه ای و مفهومی ریاضی
2- استاندارد بودن سؤالات در پایه تحصیلی دانش آموزان
3- آمادگی دانش آموزان برای امتحانات ریاضی میان ترم و پایان ترم
4- ترغیب دانش آموزان به استفاده از راه حل به دلیل تشریحی بودن سؤالات
5- ارسال پاسخ نامه سؤالات و تسهیل تصحیح اوراق امتحانی
6- انظباط در ارسال و برگزاری آزمون
7- آشنایی دانش آموز به نقاط ضعف و قوت خود در درس ریاضی
8- شبیه سازی جلسه امتحانات اصلی و کم شدن استرس آزمون ، در دانش آموزان


دانلود

VISION