آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
دانلود نمونه سؤالات ریاضی اول ابتدائی

برای آزمون تعیین سطح ریاضی فرزند خود می توانید از سؤالات مفهومی ریای مرکز تخصصی ریاضیات ویژن استفاده کنید
این سؤالات استدلال ریاضی دانش آموز را در گیر می کند

دانلود


VISION