آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آریا بهاتا یکی از مشهورترین ریاضی دانان هندی

برای شما جالب خواهد بود که فردی از هند به نام آریا بهاتا ، بخش بزرگی از پیشرفت های ریاضی کشور هند را شکل داده باشد. در ادامه با این شخصیت بیشتر آشنا خواهیم شد.

علم نجوم در هندوستان، قسمت اعظم پیش رفت‌های خود را مدیون نظریات این دانشمند از جمله در موضوع شکل‌گیری منظومه شمسی با اشکال کروی و ارائه الگوهای عددی و ریاضی است.

آریا بهاتا به عنوان یکی از مشهورترین ریاضی دانان هندی همه‌ی ادوار شناخته شده است.

تلاش‌های او در زمینه‌ی ریاضیات بی‌نظیر است.

او تأثیر بسیار زیادی بر علوم حساب، جبر، مثلثات هواپیما و مثلثات کروی داشته است.

او هم چنین در زمینه‌ی تقریب عدد پی کار کرده است.

آریا بهاتا یکی از مشهورترین ریاضی دانان هندی

VISION