آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش تقریب زدن – قطع کردن در ریاضی ششم ابتدایی

تقریب به معنی نزدیک کردن می باشد. هر گاه مقدار محاسبه شده با مقدار واقعی برابر نباشد ، به آن «مقدار تقریبی» می گوییم.

برای نمایش مقدار تقریبی به جای علامت « = » از علامت «  »استفاده می شود و برای اینکه حدود تقریب ( اختلاف عدد واقعی با عدد تقریبی) مشخص شود از عبارت «با تقریب کمتر از …» استفاده می کنیم.

مثال: « با تقریب کمتر از ۱۰۰۰»     ۲۳۰۰۰  ۲۳۱۵۴

به عبارتی: اختلاف عدد واقعی با عدد تقریبی از ۱۰۰۰ کمتر است.

تقریب زدن اعداد به دو روش انجام می شود. روش قطع کردن و روش گرد کردن

روش قطع کردن:

جدول ارزش مکانی زیر را در نظر می گیریم.

می خواهیم مقدار تقریبی عدد ۱۰۵/۴۳۷۵ را با تقریب کمتر از ۱۰۰ به روش قطع کردن حساب کنیم.

برای این کار عددهایی که در مرتبه ده تایی، یکی، یک دهم، یک صدم و یک هزارم قرار دارند از بسته های ۱۰۰ تایی کمترند، پس وقتی می گوییم با تقریب کمتر از ۱۰۰ یعنی رقم هایی با ارزش کمتر از ۱۰۰ نادیده گرفته می شوند و در هر ستون به جای آن ها عدد صفر قرار می گیرد.

روش گرد کردن:

در روش گرد کردن باید به مقادیری که از تقریب مورد نظر کمترند ، توجه کنیم . در جدول ارزش مکانی زیر وقتی تقریب کمتر از ۱۰۰ مورد نظر است ، از ۹ ده تایی ، ۵ یکی ، ۲ تا یک دهم ، ۳ تا یک صدم و ۷ تا یک هزارم  صرف نظر می شود و به جای آن ها صفر قرار می دهیم. اما چون عدد ۲۳۷/۳۹۵ به عدد ۴۰۰ نزدیک تر است ، رقم ۳ به ۴ تبدیل می شود.

در روش گرد کردن قاعده بر این است که اگر نخستین عدد از عددهایی که حذف می کنیم ، برابر ۵ یا بزرگتر از ۵ باشد ، باید به آخرین رقمی که حذف نمی شود یک واحد اضافه کنیم. مثلا اگر بخواهیم عدد ۸۷۴/۲۸ را با تقریب کمتر از ۱/۰ گرد کنیم ، آنرا به صورت ۹۰۰/۲۸ می نویسیم.

اما اگر نخستین رقم از رقم های حذف شده کوچکتر از ۵ باشد ، رقم های باقیمانده را دست نمی زنیم.

مثلا اگر بخواهیم عدد ۸۷۴/۲۸ را با تقریب کمتر از ۰۱/۰ گرد کنیم ، آنرا به صورت ۸۷۰/۲۸ می نویسیم.

برای محاسبه مقدار تقریبی یک عدد به روش گرد کردن از روش دیگری هم می توان استفاده کرد.

مثال: مقدار تقریبی ۶۳/۹۷ را با تقریب کمتر از یک به روش گرد کردن حساب کنید.

مثال: اندازه طول میز معلم ۲۶/۱ و عرض آن ۷۶/۰ متر است ، مساحت میز معلم را با تقریب کمتر از ۰۰۱/۰             الف) به روش قطع کردن.          ب) به روش گرد کردن به دست آورید.

آموزش تقریب زدن – قطع کردن در ریاضی ششم ابتدایی

 

  • تکمیل کلیه کادرها الزامی است .
  • مجاز به استفاده از کدهای HTML نمیباشد .
  • حاصل جمع یا تفریق عبارت قرمز رنگ را در کادر کد امنیتی وارد نمایید .
نام *
ایمیل *
پیام *
حداکثر 1000 حرف
 
کد امنیتی *۷۵ - ۸ =
 
ارسال شده توسط : مهدی-جمعه 6 اردیبهشت 1398 ، ساعت 22:21:31

سلام من برای تقیریب صهحه 132 است

ارسال شده توسط : مهدی-جمعه 6 اردیبهشت 1398 ، ساعت 22:21:58

سلام من برای امار

صهحه 132 است

VISION