آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش توان ها (ریاضیات پایه)

آشنایی با توان

برای آشنایی با توان ، به مثال های زیر و روش های حل آن توجه کنید.


فرمول های توان

اعداد حقیقی a و b و اعداد طبیعی m و n را در نظر بگیرید
روش های محاسبه توان

برای آشنایی با روش های محاسبه توان به مثال های زیر و روش حل آنها توجه کنید.


VISION