آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش جدول ضرب با انگشتان دست (جالب و آسان)


من در گذشته ، وقتی که در حاصل ضرب دو عدد یک رقمی شک داشتم ، مجبور بودم که حاصل ضرب آن دو عدد را در گوشه ای از کاغذ حساب کنم ، اما حالا راهی یاد گرفته ام که کار من را بسیار آسان کرده است . بد نیست که شما هم این راه را یاد بگیرید .فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب ۵×۶ را حساب کنیم . انگشت های هر دو دست را باز می کنیم . بعد می گوییم : چون یکی از عددها ۵ است ، پس هر پنج انگشت دست چپ را باز نگاه می داریم . چون عدد دیگر ۶ است و شش یک واحد از پنج بیش تر است پس یک انگشت دست راست را تا می کنیم . آن وقت حاصل ضرب شماره انگشت هایی را که تا نکرده ایم به دست می آوریم . دست چپ پنج انگشت باز دارد و دست راست چهار انگشت باز ، پس ۲۰= ۵×۴ . بعد در برابر هر انگشت تا کرده، ده واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم . در این مثال، چون یک انگشت تا کرده بودیم ، پس ۱۰ را به ۲۰ اضافه می کنیم ، می شود ۳۰ .ش

حالا فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب ۷×۶ را به دست آوریم . انگشت های هر دو دست را باز می کنیم . چون ۶ یک واحد از پنج بیش تر است ، پس یکی از انگشت های دست چپ را تا می کنیم . چون ۷ دو واحد بیش تر ا ز پنج است ، پس دو تا از انگشت های دست راست را تا می کنیم . حالا ۴ تا از انگشت های دست چپ و ۳ تا از انگشت های دست راست باز است . حاصل ضرب ۴×۳ را به دست می آوریم که می شود ۱۲ . آن وقت برای هر انگشتی که تا کرده ایم ۱۰ واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم . در این مثال چون سه انگشت تا کرده داریم ، ۳۰ واحد به ۱۲ اضافه می کنیم ، حاصل ۴۲ می شود . پس : ۴۲ = ۳۰ + ۳ × ۴=۶× ۷

حالا یک مثال دیگر می آورم؛ فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب ۸× ۷ را به دست آوریم . انگشت ای هر دو دست را باز می کنیم . چون عدد ۸ سه واحد از پنج بیش تر است ، پس ۳ تا از انگشت های دست چپ را تا می کنیم . چون عدد ۷ دو واحد از پنج بیش تر است ، پس ۲ تا از انگشت های دست راست را تا می کنیم . حاصل ضرب انگشت های باز هر دو دست ، یعنی ۲× ۳ را به دست می آوریم که می شود ۶ چون روی هم رفته پنج انگشت از هر دو دست را تا کرده ایم ، ۵۰ واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم . حاصل ۵۶ می شود؛ یعنی: ۵۶ = ۵۰ +.۳ × ۲= ۷×۸

  • تکمیل کلیه کادرها الزامی است .
  • مجاز به استفاده از کدهای HTML نمیباشد .
  • حاصل جمع یا تفریق عبارت قرمز رنگ را در کادر کد امنیتی وارد نمایید .
نام *
ایمیل *
پیام *
حداکثر 1000 حرف
 
کد امنیتی *۸۴ + ۱ =
 
VISION