آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش نسبت تناسب ابتدائی

تناسب

 

به مثال زیر توجه کنید:

خودرویی در ۳ ساعت با سرعتی ثابت مسافت ۲۴۰ کیلومتر را طی می‌کند. این خودرو با همان سرعت در ۷ ساعت چند کیلومتر را طی خواهر کرد.

تناسب در علم ریاضیات یک روشی است برای یافتن مقداری مجهول با استفاده از سه مقدار داده شده.

 

 

به صورت ساده تر می توان گفت که دو عدد را متناسب می گویند

 

اگر یکی از اعداد چند برابر شود عدد دیگر نیز در همان عدد ضرب خواهد شد

 

حتی اگر عددی بر عددی دیگری تقسیمم شود عدد دیگر نیز بر همان عدد تقسیم می گردد.

 

به مثال زیر توجه کنید:

در این مثال مقدار طناب اولیه 20 متر می باشد که وزن آن 1 کیلو گرم است . حالا اگر این مقدار طناب به دوبرابر یعنی 40 متر برسد وزن این طناب نیز دو برابر خواهد شد.

 

VISION