آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش پیدا کردن عدد اول

آموزش پیدا کردن عدد اول


یه روش جالب در مورد اینکه تشخیص بدیم عددی اول هست یا نه! خوب از یه مثال ساده شروع میکنم، الان کانالی ۱۳۱۳ عضو داره! من این عدد رو از وسط به دو بخش تقسیم میکنم یعنی ۱۳ و ۱۳. هر دوی این اعداد به یه عدد مشترک یعنی ۱۳ بخش پذیرند، پس ۱۳۱۳ اول نیست!! چرا؟

۱۳۱۳=۱۳۰۰+۱۳=۱۳*۱۰۰+۱۳=۱۳*۱۰۱

حالا یه مثال که کمی پیچیده تر باشه عدد ۳۵۱۴۹۱ اول هست یا نه؟خوب اینو به سه بخش تقسیم میکنم، ۳۵، ۱۴ و ۹۱. اگه دقت کنید هر ۳ تای این اعداد بر ۷ بخش پذیرند، پس این عدد اول نیست!! چرا؟

۳۵۱۴۹۱=۳۵۰۰۰۰+۱۴۰۰+۹۱=۷*۵۰۰۰۰+۷*۲۰۰+۷*۱۳=۷*(۵۰۰۰۰+۲۰۰+۱۳)=۷*۵۰۲۱۳

آموزش پیدا کردن عدد اول

 

VISION