آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

در این بخش از سایت ریاضیانه آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش رو برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

با دو دایره بدن اصلی رو می کشیم.

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

همه جاهای خرگوش رو به صورت کلی تعیین می کنیم.

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

اول از همه صورتش رو نقاشی می کنیم.

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

صورتش کامل شده و حالا گوش هاشو می کشیم.

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

حالا می ریم سراغ بدن خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

دست چپ خرگوش یه سبد تخم مرغ  هست فکر کنم داشته واسه هفت سین نوروزی آماده می کرده.

حالا شرع می کنیم سبر رو کم کم می کشیم.

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

نقاشی ما کامل شده حالا باید مداد رنگی ها رو بیارین تا رنگش کنیم.

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

اینم از خرگوش شیطون و بازیگوش

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

با تشکر از خاله لیلا

آموزش گام به گام و تصویری نقاشی خرگوش

VISION