آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آنچه بايد معلمين و والدين بدانند

درفرایند درمان کودکان دارای اختلالات ویژه یادگیری؛ معلمین و والدین گرامی باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهند. آنچه بايد معلمين و والدين بدانند:
• با حمايت درست و مداخله ی مناسب اين كودكان مي توانند در مدرسه موفق باشند.
موارد زير را در برخورد با اين كودكان در نظر بگيريد:
• با كودك صحبت كرده و به طور باز و آشكار او را از مشكلي كه در زمينه يادگيري دارد مطلع نماييد.
• به او يادآوري نمائيد كه در يادگيري و آموزش نياز به روشي متفاوت دارد.
• نقاط قوت و استعدادهاي او را بشناسيد و جهت پرورش آنها، او را تشويق كنيد.
• او را در روش ها و فنوني كه براي كمك به يادگيري مؤثّر است همراهي كنيد.
• تلاش هاي او را براي رسيدن به موفقيت ارج بنهيد و حمايت كنيد.
• زماني كه او مشغول مطالعه است براي او يك مدل و الگو باشيد. شما هم يك روزنامه يا كتاب بدست گرفته و مطلبي بخوانيد و يا يك متن يا نامه بنويسد.
• انتظارات واقع‌بينانه از او داشته باشيد.

• بين والد و معلم لازم است همكاري و تعامل نزديك وجود داشته باشد.
• زماني كه كودك شما مي خواهد حرف بزند، به او گوش دهيد.
• از او به خاطر مشاركت در انحام امور مدرسه و قابليت هاي خاصش قدرداني كنيد و او را تصديق و تائيد كنيد.
• با توسل به روش هاي رفتاري انگيزه كودك را براي فعاليت هاي تحصيلي بالا ببريد.
• در صورتی که مشکل توجه و تمرکز دارد با مصرف به موقع داروهای تجویز شده توسط پزشک، به كودك در بهبود توجه و تمرکز کمک کنید.
• اين كودكان نيازمند آن هستند كه علاوه بر آموزش معمول كلاسي، در ساعاتي از روز تحت آموزش هاي خاص توسط معلم تعليم ديده قرار بگيرند.
• علاوه بر درمان اختلال يادگيري، بايد اختلالات روانپزشكي همراه نيز تحت درمان قرار بگيرند مانند: اختلال بيش فعالي، كم توجهي، اضطراب و افسردگي و….
• در نظر داشته باشيد كه 75 درصد كودكان، اختلال يادگيري نقص هاي قابل توجهي در مهارت هاي اجتماعي دارند، آموزش مهارت هاي اجتماعي را از آنان دريغ نكنيد.

VISION