آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
از معروف ترین معماهای دنیا  معمای وزن سکه ها

سعی کنید تا یکی از معروف ترین معما های دنیا را حل کنید.

معما:

ده کیسه به شما داده می‌شود که درون هر کدام از آنها ده سکه طلا وجود دارد.

شما وزن واقعی هر سکه را می‌دانید. به شما گفته می‌شود که وزن سکه‌های یکی از کیسه‌ها، یک گرم کمتر از وزن واقعی آن‌ها است.

حالا سؤال این است که چگونه می‌توانید تنها با یک‌بار وزن کردن، کیسه‌ دارای سکه‌های سبک‌تر را مشخص کنید؟


پاسخ

برای حل کردن معما، باید از کیسه اول یک سکه، از کیسه دوم دو سکه، از کیسه سوم سه سکه و به همین ترتیب تا کیسه دهم، سکه برداشته شود.

در ادامه ۵۵ سکه خواهیم داشت که باید آنها را وزن کنیم.

اگر همه سکه‌ها وزن درستی داشته باشند (فرض می‌کنیم هر سکه ۱۰ گرم وزن دارد)، ترازو باید عدد ۵۵۰ گرم را نمایش بدهد. اختلاف وزن سکه‌ها از ۵۵۰ گرم، مشخص می‌کند سکه‌های کدام کیسه، وزن سبکتری دارند. به این صورت که اگر وزن سکه‌ها یک گرم کمتر از ۵۵۰ باشد یعنی سکه‌های کیسه اول، سبکتر هستند. اگر ۲ گرم، کمتر از ۵۵۰ بود یعنی سکه‌های کیسه دوم، سبکتر هستند و به این ترتیب کیسه دارای سکه‌های سبکتر قابل تشخیص است.

از معروف ترین معماهای دنیا | معمای وزن سکه ها

VISION