آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
استفاده مورچه ها از معادلات ریاضی و حل مسائل سخت

مورچه ها قادرند بسیاری از مسائل سخت ریاضی را با کمک گرفتن از هوش خود حل کنند.

بررسی ها نشان می دهد، مورچه ها در ساخت لانه و حتی جمع کردن آذوقه از بسیاری از معادلات ریاضی استفاده می کنند و تا به امروز بسیاری از مسائل سخت و پیچده ریاضی به دست مورچه ها حل شده است.

مورچه ها حتی هنگام راه رفتن و جمع کردن آذوغه توانسته اند فرمول های ریاضی جدید و نوینی را به علم ریاضی بيافزايند.

این حشرات در علم ریاضی و علوم ارتباطات و رایانه ای حتی بسیار بیشتر از هوش انسان ها از خود عملکرد نشان می دهند و توانایی و اطلاعات زیادی برای عمل های ساده ریاضی دارند.


VISION