آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
اصل ضرب در ریاضی

آموزش ریاضی از مبتدی تا پیشرفته

اصل ضرب: هرگاه عملی به m طریق و عمل دیگری به n طریق انجام شود این دو عمل باهم به m*n طریق انجام می شوند

هر گاه بین اعمال از “و” استفاده شود از ضرب و اگر از “یا” استفاده شود از جمع استفاده می کنیم.

VISION