آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
اطلاعات کلاس های تابستانه درس ریاضی

کلاس های تابستانه 10 جلسه 3 ساعته جمعا" 30 ساعت می باشد

از ده تیر ماه 96 آغاز و تا 11 شهریور 96 ادامه دارد

به دلیل کم بودن دانش آموزان در کلاس ها تعداد کلاس ها و ساعات آن محدود می باشد

(الویت کلاس ها و زمان با اولیاء محترمی است که زودتر ثبت نام می کنند )

یکی از مهم ترین عوامل یادگیری درس ریاضی پیوستگی در فرا گیری آن است . دانش آموزانی که ارتباط خود را با درس ریاضی مخصوصا" در تابستان قطع نمی کنند نسبت به سایر دانش آموزانی که در این کلاس ها شرکت نمی کنند از فراگیری بهتری برخوردارند و همچنین کلاس های تابستانه باعث می شود دانش آموزان در سال تحصیلی جدید با اعتماد به نفس بیشتر و پایه ای قوی تر در مدرسه حاضر شوند.
جهت ثبت نام تماس بگیرید با
88904002
66713472
77181336
77181399
66575951

VISION