آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
اول کارهای سخت را انجام دهیم یا کارهای آسان را؟

اگر شما نیز صاحب یک کسب و کار باشید یا به فکر ایجاد یک کسب و کار ، شاید ای سوال برای شما نیز پیش بیاید .اغلب افراد وسوسه می‌شوند ابتدا به سراغ کارهای بی‌اهمیت و آسان بروند، سپس خود را درگیر کارهای سخت‌تر کنند. 

یک کارآفرین موفق همیشه به دنبال این است که انجام کارهای سخت‌تر را در اولویت خود قرار ‌دهد. خوبی این روش چیست؟ با این کار شما وقتی به سراغ کارهای سخت می‌روید که بیشترین انرژی و انگیزه را دارید و ذهنتان درگیر کارهای کم‌اهمیت نیست. یک لیست اولویت داشته باشید و از مهم‌ترین کارها شروع کنید.

VISION