آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
این تست هوش جذاب را دریابید

یک تست هوش جذاب و جالب

اگر شما فکر می کنید که جزو افراد باهوش هسیتید بگویید اشبتاه در کجاست؟
۱۲۳۴۵۶۷۸
۱۲۳۴۵۶۷۸
.
.
.
.
.
.
.
.
یعنی الان شما روی این موضوع تمرکز کردید؟!
من نگفتم که اشبتاه در اعداد است !!!

کلمه هستید ”هسیتید” و کلمه اشتباه ”اشبتاه” نوشته شده بود!!

پس بهتر نیست برگردیم از اول راهمنایی بخونیم؟؟؟؟!!!

حتی کمله راهنمایی رو هم اشتباه خوندی!

پس بهتره برگردیم اول دبستان چون کلمه ”کمله” رو هم اشتباه خوندی!!

پس برگردیم از مهد کودک بخونیم !!
.
.
حتی کلمه مهد کودک هم اشتباه بود !!

چرا برگشتی بالا رو نگاه کردی؟؟!

بزار زنگ بزنم یبمارستان

کلمه بیمارستان هم اشتباهی بود؟؟!!!

الوووووو اروژانس یکی بیاد اینا رو ببرهههههههه !!
.
.
هههههههههه حتی نمتیونی کلمه اورژانس رو بخونی.
دیدی “نمیتونی” رو هم درست نخوندی !

من دیگه حرفی ندارم…

VISION