آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
بازی های ریاضی مخصوص کودکان

آی میدانستید کودکان از ۲ سالگی قادر به درک رابطه ۱ به ۱ بین اعداد و اشیا می‌شود.

به عنوان مثال می‌فهمد که دو بیشتر از یک است.

اما برای کمک به کودک برای ایجاد آمادگی در درک ریاضی می‌توانید با او بازی کنید.

بازی های ریاضی مخصوص کودکان

۱- با یکدیگر بشمارید

شمردن انگشتان دست و پا را از یک تا ۱۰ سرگرمی خوب خواهد بود به شرط آن‌که با ریتم و شعر خوانده شود.

۲- اشیا را مرتب کنید

به کودک کمک کنید براساس درک خود اشیا را گروه‌بندی کند. برای مثال از او بخواهید اسباب‌بازی‌های ماشینی را در یک سبد و اسباب‌بازی‌های هواپیما را در سبدی دیگر بگذارد.

۳- میز را بچینید

قرار دادن بشقاب روی میز برای هر نفر، دو لیوان برای دو نفر و … همگی کمک می‌کند کودک مهارت‌های اولیه ریاضی را بداند.

۴- اسم اشکال را بیاموزید

نامگذاری اشکال به درک مفهوم ریاضی در کودک کمک می‌کند. بازی پیدا کردن مربع و دایره می‌تواند کودک را به‌راحتی با اشیا آشنا کند.

۵- آموزش روابط فضایی

با کودک بازی‌هایی را انجام دهید که در آنها مفاهیم دور،‌ نزدیک و زیر و رو را یاد بگیرد. اجازه دهید مفاهیمی مانند حجم و مقدار را با پرکردن فنجان و ظرف با شن و ماسه و انتقال آنها به ظرفی دیگر بیاموزد.

۶- مقایسه اندازه

از کودک بخواهید خرس بزرگ و عروسک کوچک را در اتاقش برای‌تان پیدا کند. با او بازی را انجام دهید که در آن تا می‌تواند خودش را بزرگ کند و بعد برعکس از او بخواهید تا می‌تواند خودش را کوچک کند.

۷- از وسایل کمک آموزشی کمک بگیرید

این روزها کلی اسباب بازی وجود دارد که به پیشرفت مفهوم ریاضی در کودک کمک زیادی می‌کند.

۸- الگوها را یاد دهید

اجازه دهید کودک بلوک‌ها را به ترتیب وبه طور متناوب براساس رنگ یا اندازه کنار هم بچیند.

۹- کلمات مفهومی ریاضی به کارببرید

عباراتی که مفهوم مقدار را نشان می‌دهد مانند «خیلی کم»، «زیاد» و … را در مکالمات روزمره‌تان به کار بگیرید.

VISION