آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
با سفر خودتان را شارژ کنید


گاهی برای اینکه خلاقیت انسان دوباره شارژ شود باید علاوه بر تغییر سرعت به تغییر منظره هم فکر کرد.


نکته جالب توجه در خصوص سفر این است که سفر شما را از محدوده آسایش تان خارج می کند و فرصت های زیادی را پیش روی شما قرار می دهد تا بتوانید تازه ها را کشف و تجربه کنید که خود به خلاقیت شما کمک می کند.

این سفر می تواند کوتاه و در ایام آخر هفته باشد و یا سفری بلند مدت تر؛ در هر حال آنچه در انتظار شماست، به شما امکان شناخت دنیایی از ناشناخته ها را می دهد که به رشد قوه تخیل تان کمک می کند.

VISION