آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
بیشتر بدانید (سیاره اورانوس)

بیشتر بدانید, سیاره اورانوس

بیشتر بدانید (سیاره اورانوس)

هفتمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید و چهارمین سیاره از نظر اندازه و سومین سیاره از نظر جرم در منظومه شمسی است.

اورانوس هر ۸۴ سال و ۷ روز یک بار به دور خورشید می‌گردد. همچنین هر ۱۰ ساعت و ۴۸ دقیقه یک دور به دور خودش می‌چرخد.

اورانوس دارای ۵ ماه به نام‌های میراندا، آریل، آمبریل، تیتانیا و ابرون است. این سیاره را ویلیام هرشل در سال ۱۷۸۱ میلادی کشف کرد.

بیشتر بدانید (سیاره اورانوس)

بیشتر بدانید (سیاره اورانوس)

VISION