آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش اشیا


با توجه به ردیفهای بالا به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

عدد ۴۵ هست
بطری = 13
همزن قرمز = 1
اسباب بازی = 22

VISION