آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش: انار شب یلدا


یک انار ویژه شب یلدا داریم :) تعدادی هم سایه ی انار داریم ولی فقط یک سایه مربوط به انار ماست. آیا می توانید آن را مشخص کنید.

شب یلدای همتون هم مبارک :)پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

سایه شماره چهار


VISION