آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش تصویری با جواب (حذف یکی از ۹ گزینه)

تصویر  را با دقت نگاه کنید . یکی از ۹ شکل موجود در تصویر باید حذف شود . آیا می توانید آنرا تشخیص دهید ؟ و بگویید چرا باید حذف شود ؟ 

.

.

.

.

.

.

زیرا شکل های درون تصویر از لحاظ نقاط دو به دو مکمل هم هستند ، بجز گزینه ۳ که تنهاست
۱-۵
۲-۴
۳
۶-۷
۸-۹

تست هوش جالب پرنده رنگی | خودشناسی و روانشناسی

  • تکمیل کلیه کادرها الزامی است .
  • مجاز به استفاده از کدهای HTML نمیباشد .
  • حاصل جمع یا تفریق عبارت قرمز رنگ را در کادر کد امنیتی وارد نمایید .
نام *
ایمیل *
پیام *
حداکثر 1000 حرف
 
کد امنیتی *۴۴ - ۶ =
 
VISION