آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش جالب عددی با عکس به همراه جواب

۱- عدد بعد از اعداد پایین چی هست ؟

ریاضیانه: ۱ ۲ ۶ ۲۴ ۱۲۰ ۷۲۰ ؟

۲- در شکل پایین و در سمت چپ شش مربع راهنما وجود دارد کدامیک از چهار مربع سمت راست باید به جای مربع علامت سوال قرار بگیرد ؟

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

پاسخ

۱ ۲ ۶ ۲۴ ۱۲۰ ۷۲۰ ۵۰۴۰

و دلیل اش هم اینه که این اعداد هر کدوم برای ساخت عدد بعدی در یک رشته اعداد که از ۲ شروع شده ضرب شدن یعنی یک ضربدر ۲ شده شده ۲ . ۲ ضربدر ۳ میشه شش . و همینطور تا ۷۲۰ ضربدر هفت میشه ۵۰۴۰ .

پاسخ سوال دوم :شکل شماره یک (۱)


VISION