آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش جدید (حرف یا عدد مورد نظر را بیابید)

با توجه به روابط اعداد و حروف, حرف یا عدد مورد نظر را بیابید
تست هوش جدید (حرف یا عدد مورد نظر را بیابید)


مطالب مرتبط :
سوال های استعداد تحلیلیتست هوش سخت

VISION