آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش حیوانات جنگل


به دوعکس بالا خوب نگاه کنید.
چند تفاوت را میتوانید تشخيص دهید؟
با دوستان خود به اشتراک بذارید و باهم هوش خودرا بسنجید
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.


VISION