آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش زمستان مخصوص دانش آموزان ابتدائی


آخرین روزهای سرد زمستانی است و شاید شاهد آخرین بارش های برف باشیم! 6 واژه انگلیسی در این تصویر پنهان شده. آیا می توانید آن ها را بیابید؟

VISION