آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش ساده اما عجیب


به اعداد بالا نگاه کنید. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در بین آنها، و البته با توجه به اینکه می دانیم جواب ما عدد 6 نخواهد بود، بگویید علامت سئوال با چه چیزی جایگزین خواهد شد؟!


پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

به یاد داشته باشید که همیشه لازم نیست بلافاصله با دیدن یک سوال یا معما، به فکر استفاده از فرمول و حل معادله باشید :-)
VISION