آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش نقاش ها


تعدادی تصویر از یک نقاش داریم. به ظاهر همه تصاویر مشابه هستند ولی فقط دو تا از آنها دقیقا یکسان هستند. آیا می توانید این دو تصویر کاملا مشابه را بیابید؟

[توجه کنید، این تست خیلی پیچیده نیست و بیشتر دقت و تمرکز شما را به چالش می کشد.]
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

به زودی

VISION