آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش واژه های پنهانبه این تصویر نگاه کنید. تعدادی کلمه انگلیسی وجود دارد که در کل شکل پنهان شده است. شما چند کلمه می توانید پیدا کنید.


قبل از اینکه سریعا به جواب مراجعه کنید، زمان بیشتری صرف کنید و دقت و هوش خودتان را نیز بسنجید...پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

6 کلمه زیر به راحتی قابل مشاهده هستند:

TREE, BOY, HOT, NICE, FISH, WAVE

VISION