آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش چرخ دنده ها


اگر چرخ دنده زرد رنگ خلاف عقربه های ساعت بچرخد, پرچم به سمت بالا می رود یا به سمت پایین؟

VISION