آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تقویت هوش ریاضی نوزادان با خواندن لالایی (فواید لالایی)

بر اساس مقاله ای که در کنگره سراسری ارتقاء سلامت نوزاد ارائه شده : سلامت دوران بزرگسالی در ارتباط تنگاتنگ با سلامت و تکامل بهینه جنینی ، نوزادی ، کودکی و نوجوانی است  و  از جمله مسائلی که در این رشد و تکامل نقش دارد موسیقی و لالایی مادرانه است .

با لالایی مادر عواطف و احساسات خود را بیدریغ نثار نوزادش می کند و این انتقال عواطف و مهر مادری می تواند عامل موثری در رشد و تکامل کودک باشد .

در ادامه این مقاله آمده : تحقیقات نشان داده است که کودکانی که با موسیقی لالایی برانگیخته می شوند شش ماه زودتر از سایر کودکان حرف می زنند و رشد عقلی و حافظه بهتری دارند .همچنین لالایی موجب افزایش درک فضایی هوش برای پازل های پیچیده عملکردهای بالاتر مغز مانند ریاضی ، موسیقی و شطرنج می شود.

همچنین بر اساس تحقیقی که بر روی نوزادان نارس ۳۲-۳۴ هفته انجام شده با استفاده از لالایی گاواژ(تغذیه با لوله ) زودتر قطع شده و تغذیه با شیر مادر اغاز می شود و زودتر از بیمارستان ترخیص می شوند .

همچنین استفاده از لالایی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان موجب کاهش تنش و بالا نگه داشتن فشار اکسیژن با حداقل اکسیژن دریافتی می شود .

در این مقاله بیان شده است که در کاهش ضربان قلب و آرام ساختن نوزادان در  لالایی زنده موثرتر از لالایی ضبط شده است.همچنین لالایی در دوران جنینی  نیز باعث افزایش ضربان قلب و حرکات بدن می شود .


VISION