آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
جای خالی را با عدد صحیح پر کنید | تست هوش

در این بخش از سایت ویژن یک تست هوش را مخصوص شما ویژنی های عزیز آماده کرده ایم.


با توجه به شکل بالا سعی کنید در کمترین زمان ممکن بگویید به جای علامت سئوال چه عددی باید قرار گیرد؟

جای خالی را با عدد صحیح پر کنید / تست هوش جالبVISION