آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
جدول ضرب هگزادسیمال


جدول ضرب هگزادسیمال
دستگاه اعداد پایه ۱۶ یا دستگاه شانزده‌شانزدهی یا هِگزادِسیمال (به انگلیسی: hexadecimal) (به اختصار hex) در علوم کامپیوتر و ریاضیات، سامانهٔ عددنویسی بر پایه ۱۶ می‌باشد. این سیستم از اعداد ۰ تا ۹ برای مقادیر صفر تا نه استفاده می‌کند و از حروف A، B، C، D، E، F و برای مقادیر ۱۰ تا ۱۵ استفاده می‌کند.
تبدیل:
تبدیل دستگاه عدد دودویی به شانزده‌شانزدهی از تبدیل دودویی به ده‌دهی ساده‌تر است مثلاً در تبدیل ده‌دهی داریم:
    ۰۱۰۱۱۱۱۰۱۰۱۱۰۱۰۱۰۰۱۰۲    =
    ۲۶۲۱۴۴۱۰ + ۶۵۵۳۶۱۰ + ۳۲۷۶۸۱۰ + ۱۶۳۸۴۱۰ + ۸۱۹۲۱۰ + ۲۰۴۸۱۰ + ۵۱۲۱۰ + ۲۵۶۱۰ + ۶۴۱۰ + ۱۶۱۰ + ۲۱۰
  = ۳۸۷۹۲۲۱۰
همین عدد در تبدیل دودویی به دستگاه شانزده‌شانزدهی با جدا کردن ۴ رقم ۴ رقم از سمت راست عدد به صورت زیر محاسبه‌پذیر است:
۰۱۰۱۱۱۱۰۱۰۱۱۰۱۰۱۰۰۱۰۲    =    ۰۱۰۱     ۱۱۱۰     ۱۰۱۱     ۰۱۰۱     ۰۰۱۰۲
     =    5    E    B    5    2۱۶
     =    5EB52۱۶
VISION