آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
جملات ناب بزرگان درباره ریاضی

جملات بزرگان, ریاضی, دنیای زیبای ریاضی, جملات ناب

جملات ناب بزرگان درباره ریاضی

كتاب بزرگ طبيعت را با علائم رياضی نگاشته‌اند.(گاليله)

خداوند در كار رياضی است.(افلاطون)

بررسی عميق طبيعت ، پربارترين منبع كشفيات رياضی است.(فوريه)

نيروی محرک ابداع رياضی ، استدلال نيست ، بلكه قوه‌ی تخيل است.(دمورگان)

كاربرد عملی وقتی پيدا می‌شود كه در جستجوی آن نباشيم و می‌توان گفت كه تمام پيشرفت    تمدن بر اين اصل متكی است. به ندرت پيش می‌آيد كه پژوهشهای مهم رياضی مستقيما به منظور كاربرد علمی معينی صورت گيرند. الهام بخش در اين پژوهشها اشتياق است؛ اشتياق به دانستن و فهميدن – كه انگيزه‌ی كلی هر كار علمی است – به انسان الهام می‌شود.(ژاک هادامار)

رياضی علمی است كه با گذشت زمان نه تنها كهنه نمی‌شود ، بلكه اهميت و هيبت آن بيشتر مشاهده می‌شود.

در هر چيز از جمله يک نظريه‌ی رياضی ، زيبايی را می‌توان درک كرد ، اما نمی‌توان آن را توضيح داد.(کیلی)

رياضيات دروازه‌ی علوم است.(بيكن)

كسی كه هندسه نمی‌داند ، از اين در وارد نشود.” كتيبه‌ی سر در آكادمی افلاطون ”

اگر می‌خواهيد شنا ياد بگيريد با شجاعت وارد آب شويد و اگر می‌خواهيد مسئله‌ها را ياد بگيريد  آنها را حل نماييد.(جورج پوليا)

اگر مزه‌ی لذت را بچشيد ، به آسانی آن را فراموش نخواهيد كرد.(جورج پوليا)

من می‌انديشم ، پس هستم .(دكارت)

من هستم ، پس می‌انديشم .(دكتر هشترودی)

امروزه شهرت رياضی شبيه شهرت خودروی سواری در ۵۰ سال پيش است؛ در آن موقع تصور عمومی بر آن بود كه خودروها گران قيمت و خطرناكند و هيچ كس به جز يک مرد ثروتمند ، توانايی داشتن يک خودرو را ندارد يا هيچ كس به جز يک راننده‌ی حرفه‌ای نمی‌تواند رانندگی كند؛ به همين ترتيب هنوز باور عمومی آن است كه : رياضی برای افراد استثنايی ، برای اجتماع نخبگان و برای تعداد اندكی است. اکنون زمان آن رسيده است كه كسی برای رياضی همان كار را بكند كه فورد با ساختن مدل T برای خودروهای سواری انجام داد و آنها را به توليد انبوه رساند.(ويليام دبليو ساير)

جوهر رياضی در آزادی آن نهفته است.(كانتور)

رياضی مادر علوم است.(كانتور)

رياضی شانه‌ای است بر گيسوی پريشان طبيعت.(كانتور)

جملات ناب بزرگان درباره ریاضی


VISION