آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
حساب برداری چیست؟
 

حساب برداری (Vector Calculus) یا (Vector Analysis) شاخه‌ای از ریاضیات است که با مشتق و انتگرال میدان‌های برداری به‌ویژه در فضای اقلیدسی سه‌بعدی سر و کار دارد.

حساب برداری، گاهی به‌عنوان مترادف موضوع وسیع‌تر حساب چندمتغیره1 به‌کار می‌رود که علاوه بر حساب برداری، شامل مشتق پاره‌ای و انتگرال چندگانه هم می‌شود. حساب برداری، نقش مهمی در هندسه دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره‌ای ایفا می‌کند و به‌طور گسترده‌ای در فیزیک و مهندسی، به‌ویژه در توصیف میدان‌های الکترومغناطیسی، میدان‌های گرانشی و دینامیک شاره‌ها به‌کار می‌رود.

 

حساب برداری، در اواخر قرن ۱۹ میلادی، توسط ویلارد گیبز2 و الیور هویساید3 و با تحلیل چهارگان‌ها4 شکل گرفت. بیشتر نمادها و واژگان فنی حساب برداری، توسط گیبز و ادوین ویلسون5 ابداع شده و در کتاب آنها با نام Vector Analysis که در سال ۱۹۰۱ منتشر شد، مورد استفاده قرار گرفتند.

1. Multivariable Calculus

2. J. Willard Gibbs

3. Oliver Heaviside

4. Quaternion

5. Edwin Bidwell Wilson

 

 

 

VISION