آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
حفظ تقویم در چند دقیقه با کمک ریاضی

روش حفظ کل تقویم سال در چند دقیقه:این کار بسیار ساده است. حتی در ظرف یک دقیقه هم امکان پذیر است:

فقط شما کافی است اولین شنبه هر ماه رو بدونید که چندم است؟

مثلا فروردین سوم است.و اولین ۵شنبه اون میشود ۵+۳=۸

(رمز:فردین اولین فیلم خود را در ۳ سالگی بازی کرد)

برای هر ماه در ذهن خودتون یک رمز بسازید

اسفند:وقتی اسپند دود می کنم یک غول سه سر از اون بیرون میاد!

دومین سه شنبه؟——>3+7+3=13

حفظ تقویم در چند دقیقه با کمک ریاضی

VISION