آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
خلاقیت بچه ها در قالب بازی شکل می گیرد
به گزارش ایمنا ، مدیر خانه کودک وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به خبرنگار ایمنا گفت: خانه کودک در طول سال پذیرای بچه های ۴-۶ سال است و روش کار ما به این شکل است که کل مهارت های ۱۶ گانه ای که بچه قبل از ورود به دبستان باید فرابگیرد را در قالب کلاسهای مختلف و با گرایش بازی به بچه ها آموزش می دهیم. اصلاهدف خانه ی کودک نگهداری نیست، بچه ها بیشتر ساعاتی که حضور دارند ۲-۳ ساعت است. حتی بچه های کوچکتر هفته ای یک یا دوبار به همراه والدین به خانه ی کودک می آیند و از کلاس ها استفاده می کنند. 
زهره ابولقاسمی با بیان اینکه در خانه ی کودک دو دسته کلاس کلاس های عمومی و تخصصی داریم گفت: کلاس های عمومی مثل سفال، نقاسی، کار دستی و تئاتر و کلاس های تخصصی که توسط کارشناسان ارشد مرکز اداره می شود مثل: مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی، بازی و سلامت، قصه و بازی است که هدف از برگزای این نوع کلاس ها این است که اگر بچه ها دچار مشکلی هستند مثل کم رویی، خجالت کشیدن از جمع ،اضطراب و یا بچه های وابسته به والدین به صورت آرام و تدریجی روی آنها کار شود و مشکلشان برطرف شود. 

وی ضمن اشاره به برنامه های دیگر خانه ی کودک برای والدین افزود: برنامه ها و جلسات ماهیانه و همایش های متنوعی را برای آموزش والدین در نظر گرفته ایم که به صورت رایگان برگزار می شود. 

مدیرخانه ی کودک اصفهان به برنامه های شهری این مرکز نیز اشاره کرد و گفت: ما هر ماهه برنامه های شهری را در سطح اصفهان برگزار می کنیم و در این ماه هم به دلیل تقارن با هفته گرامیداشت اصفهان بر روی سی و سه پل برنامه ای داریم که کارگاه نقاشی روی شیشه با حضور کودکان مقطع دبستان است و به در ۵ سال اخیر برگزار شده است. بچه ها از مدارس استان انتخاب شده اند و با توجه به ذهنیتی که از شهر اصفهان دارند نقاشی هایی را کشیده اند که امروز آن ها را روی شیشه اجرا کردند و در حال رنگ آمیزی هستند. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما معتقدیم که خلاقیت بچه ها در قالب بازی شکل می گیرد و اگر بچه بازی نکند هیچ کدام از مفاهیمی که بخواهیم به کودکان منتقل کنیم را یاد نمی گیرند.کودکان فرآیند رشد دارند که از محیط می گیرندو اگر رشد کودکان خود را بخواهیم باید فضاهای غنی را برای آنها ایجاد کنیم. 
VISION