آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
درک فرزندتان از ریاضی را اینگونه بالا ببرید

چگونه می توانیم درک فرزندانتان را از ریاضی بالا ببریم؟

ریاضیانه: روشن است که ما هنوز به دنبال کشف رابطه E=mc2  یا جدول ضرب نیستیم اما محاسبات ریاضی مناسب برای کودکان پیش دبستانی، دسته بندی کردن اعداد و تقسیم آنها به گروه های مورد نظر است.

برای مثال می توانید یک کیک را به چند قسمت تقسیم کنید و از او بخواهید قسمت ها را بشمارد یا در هر بشقاب دو قاچ از کیک را قرار دهد. یا از بین شکلات ها، تعداد مشخصی را سوا کند و در ظرف دیگری بریزد.

حتی می توانید ۶ بیسکوئیت به او بدهید و از او بخواهید آن را بین سه نفر از دوستانش تقسیم کند. این عملیات ساده، پایه درک ریاضی او را تشکیل خواهند داد.

VISION