آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
راه حل هایی برای کاهش اشتباهات محاسباتی

امتحان ریاضی

-تو حل یک مسئله اعداد و راه حلهارو منظم وپشت سر هم و به ترتیب بنویس

-از یک فضای مشخص برای نوشتن راه حل استفاده کن و از پراکنده نویسی خودداری کن

-سعی کن راه حلها رو افقی بنویسی

-بزرگ بزرگ ننویس!

-عددها رو با دقت بخون مثلا ۱۲ رو ۲۱ نخون

-قبل از انجام چهار عمل اصلی ریاضی مطمئن شو که داری عمل درست و انجام میدی که بعد امتحان نگی همرو درست رفتم فقط به جای جمع ، ضرب کردم!

-هر جا به جدول ضرب نیاز داشتی دقت کن. شده تست کنکور و داوطلبی اشتباه کرده چون ۷ هشتا رو نوشته ۵۴!!

-بعد از اتمام راه حل و رسیدن به جواب

راه حل هایی برای کاهش اشتباهات محاسباتی

VISION