آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
راه های کشف ریاضی کودکان

بسیاری از خانواده ها نگران یادگیری کودکان خود از درس ریاضی هستند.برای یادگیری ریاضی عجله نداشته باشید. ریاضی یک کشف تدریجی است و کودک اگر خودش این کشف را انجام دهد می‌تواند لذت زیادی از آن ببرد.هر زمان که می‌توانید چیزی در زندگی روزمره را با مفهوم ریاضیات به کودک بیاموزید،‌ از این فرصت استفاده کنید.موارد زیر می‌تواند به بهبود مهارت ریاضی کودک کمک کند.

۱- زمانی که میز شام را می‌چینید با صدای بلند بشمارید.

۲- کتاب‌های کتابخوانه را هم بشمارید و جاگذاری کنید.

۳- وقتی از پله‌ها بالا می‌روید آنها را هم بشمارید.

۴-با همدیگر غذا بپزید و مفهوم اندازه را به او یاد دهید


راه های کشف ریاضی کودکان

VISION