آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
رسیدن به موفقیت با رهایی منطقه راحتی   عکس

موفقیت به طرف شما نمی آید. شما باید بیرون رفته و آن را به چنگ آورید.

انسان نمی تواند اقیانوس های جدید را کشف کند, مگر اینکه جرات رها کردن ساحل امن را داشته باشد.


مطالب مرتبط :
دانستنی های موفقیت موفقیت در کسب و کار

VISION