آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
روشی برای افزایش مهارت ریاضیات در کودکان

روشی برای افزایش مهارت ریاضیات در کودکان


کودکانی که والدین آن ها بیشتر از دیگران با آن ها در مورد اعداد حرف می زنند، استعداد بیشتری در یادگیری قانون اعداد اصلی (اندازه ی یک مجموعه از اشیاء با آخرین عدد حاصل از شمارش آن اشیاء تعیین می شود ) نشان می‌دهند.
در این مطالعه، پژوهشگران رفتار میان تعدادی از والدین و کودکان پیش از ورود به مدرسه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و رابطه‌ای بین محتوای مکالمات والدین با فرزندانشان با پیشرفت آینده‌ی آن ها در مدرسه یافتند.
به گفته‌ی سوزان لوین، روانشناس و مدیر مطالعات در این زمینه در دانشگاه شیکاگو؛ زمانی که کودکان به مدرسه وارد شدند تفاوت های شخصی بین توانایی های ریاضیاتی آن ها بر اساس تست های استاندارد مشاهده شد. به عقیده ی وی توانایی یک فرد در ریاضی در شروع دوره ی تحصیلی نوید دهنده ی موفقیت در آینده ی تحصیلی اوست. بنابر این بر اساس یافته های جدید به والدین توصیه می شود تا بیشتر در مورد مفاهیم اعداد با فرزندانشان صحبت کنند که به پیشرفت فرزندانشان منجر می شود.

  • تکمیل کلیه کادرها الزامی است .
  • مجاز به استفاده از کدهای HTML نمیباشد .
  • حاصل جمع یا تفریق عبارت قرمز رنگ را در کادر کد امنیتی وارد نمایید .
نام *
ایمیل *
پیام *
حداکثر 1000 حرف
 
کد امنیتی *۸۷ - ۴ =
 
VISION