آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
ریاضیات کشف یا اختراع؟

ریاضیات کشف یا اختراع؟


برای قرن ها بشر روی این موضوع که آیا مانند دیگر حقایق علمی، ریاضیات کشف است، و یا آن را به سادگی با ذهن ریاضیدانان بزرگ اختراع کرده اند. اما در اینجا دو سوال مطرح می شود، یکی برای هر طرف سکه، برای کسانی که معتقدند که حقایق ریاضی به صورت محض کشف شده اند واینکه شما دقیقا دنبال چه چیزی می گردید.و در طرف دیگر از این دیدگاه برای کسانی که این سوال مطرح می شود که چرا یک ریاضیدان نمی تواند به راحتی به  تمام دنیا اعلام کند که 2 بعلاوه ی 2 برابر 5 می شود.


این سوالات هر ازچند گاهی در دنیای ریاضی امروز به صورت اتفاقی به مانند "یک نهنگ بیرون از آب" مطرح می شود.اکثر ریاضیدان ها به سادگی بخشی از این موضوع را از دید و قملرو فلسفه به صورت تئوری برای بشر اثبات می کنند.


با این حال این شبه  سوال بزرگ و مجهول ریاضی در این سالها به لطف خبرنامه انجمن ریاضی اروپا که در ماه جون منتشر شد سر تیتر خبرها شده است، که در آن این سوال و درخواست یک بار دیگر مطرح شد.


اگر شما دنبال درگیر شدن با بخشی از این موضوع هستید،پس شاید نظریه افلاطونی می تواند بحثی جالب در حین نوشیدن یک فنجان چای باشد.

دیدگاه فیلسوف کلاسیک یونانی( افلاطون ) این بود که ریاضی یک کشف بود،کشفی که زیر بنا وساختار جهان ما را بوجود آورده است.


اولف پرسون از دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد در یک توصیف خود شرح از این نظریه می گوید: با پیروی از منطق درونی وسرسخت ریاضی، یک فرد می تواند به حقایقی مستقل از مشاهدات بشری و فارغ از واقعیتهای فانی طبیعت فیزیک دست یابد.
" عرصه انتزاعی که در آن یک ریاضیدان سعی می کند به زور و با یک صمیمیت سفت و طولانی مدت مانند بتن به ان برسد".


و در حالی که بری مازور، ریاضیدان دانشگاه هاروارد، خودش به عنوان یک تئوریسین افلاطونی به حساب نمی آورد، او می گوید که دیدگاه افلاطونی به این موضوع که ریاضی یه کشف بودِه است، متناسب با تجربه انجام وحل ریاضیات است.مازور می گوید که احساس کار بروی این قضیه،می تواند مانند «یک شکارچی و گردآورنده مفاهیم ریاضی باشد».


(مازور به خوبی عکس این موضوع را فقط با سوال کردن درباره اینکه این کشفیات کجا هستند مطرح کرد. اگر ریاضی در خارج از مشاهدات وجود داشته باشد پس منتظر باشیم تا آن کشف شود، چه زمانی ریاضی یک مفهوم صرفا انتزاعی بوده است که حالا به عنوان یک شاخص موجود توسط انسان کشف و توسعه یافته است. پس از آن، مازور دیدگاه افلاطونی را به عنوان "یک موضع کامل خداباور وبلند پروازانه نامید."


برایان دیویس، ریاضیدان  کالج کینگز لندن، در مقاله خود تحت عنوان " اجازه دهید نظریه افلاطونی بمیرد. " می نویسد که موضوعات نظریه افلاطونی بیشتر شبیه به یک موضوع عرفانی-مذهبی است تا جزئی از علوم مدرن.او معتقد است که مدارک در دست نشان می دهد که نظریه افلاطونی یک اشتباه واضح ودردناک است.بنابراین این سوال در ذهن بشر باقی مانده است که اگر یک تئوری و نظریه ریاضی کشف نشده باشد آیا واقعا وجود دارد؟؟!! شاید این موضوع بعدا مطرح بشود;که آیا در هنگامی که یک درخت در جنگل شکسته یا بریده شود وهیچ کس از اطراف آن محل نگذرد این درخت هر صدایی را می تواند تولید کند.   


VISION