آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
ریاضی را برای فرزندانتان جذاب کنید

ریاضی را برای فرزندانتان جذاب کنید

ریاضی درسی است که بعضی از بچه‌‌ها آن را دوست دارند. شما می‌توانید با انواع وسیله‌‌ها مانند برگه‌های ریاضی سرگرم‌کننده و خواندن و پشتیبانی درسی ریاضی را برای فرزندتان جذاب کنید.

  • فعالیت‌های روزمره را به اعمال ریاضی سرگرم‌کننده تبدیل کنید. اگر فرزند شما در حال خوردن بیسکوئیت یا کلوچه است، توجه کنید که آیا فرزند شما می‌تواند آن را نصف کند یا یک‌چهارم آن را تقسیم کند. از او بخواهید تکه‌هایی را که تقسیم کرده بشمارد.

  • اعداد و شمردن آن را به عنوان بخشی از کارهای روزمره قرار دهید. می‌توانید فرزندتان را تشویق کنید که تابلوهایی که در مسیر مدرسه هستند یا پله‌‌ها را بشمارد. این کار برای فرزند شما جذاب‌تر خواهد بود.

  • برای فرزندتان معمای ریاضی طرح کنید. سعی کنید با معماهای روزانه فکر فرزندتان را مشغول نگه دارید.

  • غنی‌سازی آموزش ریاضی فرزندتان با نگه داشتن مجموعه‌‌ای از برگه‌های سرگرم‌کننده. کودک خود را تشویق به تمرین با کاربرگ‌های ریاضی که سرگرم‌کننده هستند بکنید.


VISION