آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
ریاضی را بهتر آموزش دهیم

اگر در کلاس درس ریاضی معلم ذهن کودکان را با این سوال درگیر کند که چرا باید ریاضی بخوانیم، هر دانش‌آموز ادعایش را می‌گوید و دراین‌باره بحث و گفتگو کنیم. می‌پرسیم بچه‌ها به نظر شما عدد چیست؟ چرا برخی چیزها عددند؟ حجم چیست؟ و یا برای جلسه بعد نمونه‌هایی از ضرب را که در زندگی واقعی ما است به کلاس بیاورید و…

به این ترتیب هدف ما از این روش این است که قبل از امتحان که لاجرم تنها راه ارزیابی است به فلسفه یادگیری مطالب هم پرداخته شود تا با دید متفاوت و با انگیزه مناسب به یادگیری بپردازند.

تاکید بر معنایابی و درک مفاهیم در شناخت، عاملی است که دانش آموزان را فعالانه به تلاش تشویق می‌کند تا اطلاعات جدید را با دانسته‌های قبلی خود هماهنگ سازند و به استنباطی مهم و باارزش دست یابند.

این خود انگیزه درونی را به دانش‌آموز منتقل می‌کند، زیرا به سطحی معین از شایستگی‌ها از قبل دست یافته است. اگر شخصی دلایل کافی برای انجام بعضی از کارها را داشته باشد، احتمال انجام آن نیز بیشتر می‌شود؛

اما باید بدانیم تا زمانی که انگیزش درونی کافی برای تمرکز وجود ندارد، پاداش‌ها و مشوق‌های خارجی، اهمیت اساسی دارند.


VISION