آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
سوال های خاص ریاضی که دانش آموزان ویژن از دبیرانشان پرسیده اند

سوال های خاص ریاضی که دانش آموزان ویژن از دبیرانشان پرسیده اند 


درطی چند سالی که از فعالیت مرکز تخصصی ریاضیات ویژن می گذرد دانش آموزان خاص ویژن سوال هایی از دبیرانشان پرسیده اند که بسیار جالب بوده و نشان از نگاه عمیق آنها به ریاضیات است و بسیار خوشحالیم که ت وانسته ایم دانش آموزان را تشویق کنیم تا به ریاضیات عمیق تر نگاه کنند

مجموعه ای از این سوال ها را برایتان جمع آوری کرده ایم تا شاید برای شما هم مفید باشد ضمن این که با مثال نشان دهیم که نگاه عمیق به ریاضیات یعنی چه 


چرا محیط دایره یا زاویه را با درجه و دقیقه و ثانیه و بخش های شصت شصتی اندازه می گیرند ؟ 
 چرا ریاضیات با کمیت های ثابت ادامه پیدا نکرد و به ریاضیات با کمیت های متغیر روی آوردند ؟ 
چرا در سراسر جهان عدد نویسی بر مبنای ده را پذیرفتند در صورتی که عدد نویسی در مبنای دوازده  می تواند به ساده تر شدن محاسبه ها کمک کند ؟ 
چرا با توجه به بحران هایی که در تاریخ بوده ریاضیات فراموش نشده و راه خود را ادامه داده است ؟ 
چرا جبر جانشین حساب شد ؟ 
کاربرد چند جمله ای های جبر و معادله چیست ؟ 
چگونه از انتگرال برای پرواز موشک و فتح کره ماه استفاده شد؟
شرکت بیمه کننده خودرو با چه فرمول ریاضی میزان مبلغ بیمه را حساب می کند که هم خسارت اتومبیل ها را می دهد و هم سود کلان می کند ؟


برای آموزش مفهومی ریاضی در کلاس های گروهی اینجا کلیک کنید
VISION