آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
عدد اردوش چیست؟
عدد اردوش (اردیش)
عدد اردوش (Erdős number) "فاصله همکاری" (collaborative distance) بین یک شخص و ریاضیدان مجارستانی پل اردوش (Paul Erdős) است که با نگارش مقالات ریاضی مشترک اندازه‌گیری می‌شود.
عدد اردوش برای اولین بار توسط دوستان پل اردوش و به پاس خدمات ارزنده اش، پیشنهاد گردید.
مثال عدد اردوش
اگر مریم با اردوش مقاله مشترک داشته باشد،‌ عدد اردوش او ۱ است.
اگر پرویز با مریم مقاله مشترک داشته باشد،‌ عدد اردوش او ۲ است.
-- عدد اردوش خود اردوش صفر است.
-- عدد اردوش هر کس که با او مقاله مشترک داشته باشد ۱ است.
-- عدد اردوش کسی که با کسی که عدد اردوش او ۱ است مقاله مشترک دارد، ۲ است.
-- عدد اردوش کسی که با کسی که عدد اردوش او ۲ است مقاله مشترک دارد، ۳ است.
-- عدد اردوش کسی که در این زنجیره قرار نداشته باشد، بی نهایت است.
اردوش در طول زندگی اش بالغ بر  1500 مقاله و کتاب را به تنهایی یا با همکاری دیگران به رشته تحریر درآورده است و از این رو می‌توان گفت که بیش از هر کسی در تاریخ ریاضیات با ریاضی‌دانان دیگر همکاری داشته است.

اردوش 511 همکار مستقیم داشته است. این افراد دارای عدد اردوش 1 هستند. همچنین تا سال 2010، تعداد 9267  نفر، عدد اردوش 2 را کسب کرده اند. 

VISION