آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
عدد مناسب را پیدا کنید (معمای اسب, نعل و لنگه کفش)

در جای خالی عدد مناسب را قراردهید.

برای مشاهده جدیدترین معماها به این صفحه مراجعه کنید.

برای دیدن تمامی تست هوش ها به این صفحه مراجعه کنید.

مطالب مرتبط :
معما و چیستانمعما تصویریچیستان تصویریمعمای ریاضیسایت معماریاضیانهمشکل ترین معمای جهان

VISION